Ο σύλλογοςΔραστηριότητες Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας

 

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Π.Ε.Σ.Ε. αναλαμβάνει δράση σε πολλαπλά επίπεδα :

Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά τις Επιληψίας οργανώνει ή συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες, στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις, επιστημονικές ανακοινώσεις μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους συλλόγους - φορείς.
Κεντρικό ρόλο στην επιστημονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την επιληψία κατέχει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας που διοργανώνει ο Π.Ε.Σ.Ε.

Επιστημονική εκπροσώπηση της Ελλάδας

Ο σύλλογος συμμετέχει ή εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς ή εθνικές εταιρείες ή σωματεία κατά της επιληψίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Π.Ε.Σ.Ε. είναι ο τομέας της επιστημονικής εκπαίδευσης για την επιληψία και :

  • Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια στην έδρα του ή ανά την Ελλάδα.
  • Αναπτύσσει ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προετοιμασία προσωπικού που θα ασχοληθεί με τις επιληψίες.
  • Εκδίδει περιοδικά (τριμηνιαίο Newsletter) ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων συλλόγων ή εταιρειών.
  • Εκδίδει μελέτες, μονογραφίες, αλλά και ενημερωτικά φυλλάδια και οπτικοακουστικό υλικό που απευθύνονται στο γενικό κοινό για την αγωγή και καθοδήγησή του σε ζητήματα που αφορούν τις επιληψίες.
  • Συμμετοχή στον ετήσιο διαγωνισμό καλύτερης επιστημονικής εργασίας.

Ιατρική μέριμνα για την επιληψία

  • Ο Π.Ε.Σ.Ε. μεριμνά για την ίδρυση ειδικών μονάδων για την εξέταση, την ιατρική και φαρμακευτική παρακολούθηση και καθοδήγηση των ασθενών με επιληψίες ως και ιδρυμάτων νοσηλείας αυτών.
  • Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώνει και συμμετέχει στην παρακολούθηση και περίθαλψη των επιληπτικών από ομάδες ιατρών, νοσοκόμων και κοινωνικών λειτουργών. Σημαντικό είναι και το κομμάτι της υποβοήθησης των ασθενών αυτών στην καθημερινή ζωή, ως ατόμων και ως μελών μιας οικογένειας, στο σχολείο / σχολή, στο περιβάλλον εργασίας κλπ.

Νομική κατοχύρωση των πασχόντων από επιληψία

Ο Π.Ε.Σ.Ε. φροντίζει για τη νομική κατοχύρωση των ατόμων με επιληψία στα προβλήματα που απορρέουν από την πάθησή τους.

Γνωματεύσεις

Γενικότερα, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά τις Επιληψίας προσφέρει γνωμάτευση σε κάθε θέμα που σχετίζεται με τις επιληψίες.