Ο σύλλογοςΠανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας

 

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.) είναι μη κερδοσκοπικός σύλλογος, που απευθύνεται σε ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας με ενεργό δράση στην επιληψία. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας και με ταυτόσημους με αυτή σκοπούς (International League Against Epilepsy - ILAE - www.ilae.org).

Ο Π.Ε.Σ.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993, ενώ η ILAE έχει πολύ μακρά ιστορία: ίδρυση το 1909 και ανασύσταση το 1973, ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 15.000 μέλη παγκοσμίως. Η Διεθνής Ένωση κατά της Επιληψίας έχει επίσημη διασύνδεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) αλλά και με το Διεθνές Γραφείο Επιληψίας (IBE). Η ILAE, ο WHO και το IBE διεξάγουν από κοινού τη διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και των επαγγελματιών υγείας «Out of the Shadows», με κεντρικό μήνυμα ότι η επιληψία αποτελεί μια αντιμετωπίσιμη εγκεφαλική διαταραχή.

Οι σκοποί του Π.Ε.Σ.Ε. είναι :

 • Η πρόοδος και διασπορά των γνώσεων που αφορούν στις επιληψίες
 • Η ενθάρρυνση της έρευνας
 • Η πρόληψη, διάγνωση και φροντίδα των πασχόντων από επιληψία
 • Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της άσκησης στον τομέα των επιληψιών

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Π.Ε.Σ.Ε. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :

 • Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, στρογγυλές τράπεζες)
 • Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς εταιρείες και σωματεία για την επιληψία
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων ή εντύπων
 • Ίδρυση ιατρικών μονάδων για την επιληψία
 • Συμμετοχή στην συνδυασμένη παρακολούθηση και περίθαλψη πασχόντων από επιληψία από ιατρούς, νοσοκόμους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Νομική κατοχύρωση των πασχόντων από επιληψία
 • Γνωμάτευση σε θέματα που σχετίζονται με τις επιληψίες

Μέλη του Π.Ε.Σ.Ε μπορούν να γίνουν πρωτίστως ιατροί όλων των ειδικοτήτων και άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι εμφανίζουν ενεργό δράση στο θέμα «επιληψία», κατόπιν αιτήσεως που είναι σε μορφή PDF .

Καταστατικό του Π.Ε.Σ.Ε.

Για να δείτε το Καταστατικό του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο που είναι σε μορφή PDF