Μετεκπαιδευτικά ΣεμινάριαΠανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας

 

17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2017 με τίτλο "Επιληψία και Συνοσηρότητες".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

16ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2016 με τίτλο "Τα Υπέρ και τα Κατά της νεότερης ταξινόμησης των επιληψιών".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

15ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

15ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 16 Μαϊού 2015 με τίτλο "Επιληπτική Κατάσταση από την Νεογνική στην Υπερήλικη Ζωή".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 04-06 Απριλίου 2014 με τίτλο "Επιληψία & Δυσπλασίες Εγκεφάλου".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

13ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

13ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 29-30 Μαρτίου 2013 με τίτλο "Βασικές Αρχές Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

12ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

12ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 23-24 Νοεμβρίου 2012 με τίτλο "Βασικές Αρχές Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο "1st Joint Cypriot-Greek-Russian Epilepsy Workshop".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2011 με τίτλο "Επιληψία και Γυναίκα".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 19 Μαρτίου 2011 με τίτλο "Επιληψία + Γυναίκα".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2010 με τίτλο "Παροξυσμικά μη Επιληπτικά Επεισόδια".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 12-14 Μαρτίου 2010 με τίτλο "Νευροαπεικόνιση στην Επιληψία".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 04-06 Ιουνίου 2009 με τίτλο "Absence Seizures / Syndromes Across The Ages".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 20-22 Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο "Μυοκλονίες Κρίσεις και Σύνδρομα".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 04-06 Ιουλίου 2008 με τίτλο "Επιληψίες Βρεγματικού και Ινιακού Λοβού".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 29-02 Φεβουαρίου Μαρτίου 2008 με τίτλο "Επιληπτικές Κρίσεις Μετωπιαίου Λοβού".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "Επιληψία - Βασικές Αρχές Ταξινόμησης & Αντιμετώπισης".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

 

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας

Διοργανώθηκε στις 09-11 Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο "Επιληψίες και Φαρμακοανθεκτικότητα".

Μπορείτε να δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα που είναι σε μορφή PDF 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιληψίας